Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2017/18 se dále zaměříme na rozvoj jazykových dovedností žáků. Čtvrtým rokem se chystáme do Dieburgu, kde žáci navštíví naši partnerskou školu, a budeme opět plánovat jazykově poznávací pobyt v Anglii. Konverzaci na škole dále povede Julia Ridley. Rádi bychom pokračovali v konverzačních soutěžích, přípravě na cambridgské zkoušky i postupném zařazování cizího jazyka v dalších předmětech (k tomu nám poslouží i prostředky na vzdělávání učitelů v této metodě, které jsme získali z evropského projektu). O prázdninách jsme zakoupili další řady 4. edice učebnice Project English - III a IV vč. možnosti on-line procvičování a další podpory v podobě rozšiřujících iTools.

Dále budeme využívat asistentek v 1. třídách v druhé části dopolední výuky. Budeme otevírat pravděpodobně 6 oddělení družiny - stále uvažujeme o rozšíření otevírací doby ŠD. Čtvrtým rokem bude pokračovat náš projekt Tandemy – prvňáčci opět dostanou oporu v podobě těch nejzkušenějších žáků – našich deváťáků. V souvislosti s novým ministerským výnosem bude prvňáčkům nabíhat 4-letá výuka plavání, vždy po 10 hodinách ročně. Vedle tohoto výcviku čeká vyšší ročníky obvyklý výcvik bruslařský a lyžařský.

Podporu a důvěru potřebují učitelé stejně jako žáci. Pracujeme dlouhodbě na tom, aby se každý učitel mohl obrátit o radu, konzultaci, našel oporu ať už v řadách sboru nebo u někoho z podpůrného týmu. Ten tvoří jednak uvádějící učitelé (pro nové kolegy a kolegyně), dále školní psycholožka, preventista, výchovný poradce, oborový předseda a externě i supervizor, případně kouč, kteří by měli i v tomto roce se školou spolupracovat. Nově přibude asistent, který bude pracovat individuálně s těmi dětmi, které pro rozvoj svého potenciálu a efektivní práci třídy potřebují dopomoc nebo jiný specifický přístup. Dále jsme zajistili také mzdové prostředky pro práci speciálního pedagoga, kterého však dlouhodobě nemůžeme sehnat. Pravidelně se budeme scházet s žákovským parlamentem a rodičovskou radou.

Šesťáky čeká již v září adaptační pobyt. Budeme pokračovat v dlouhodbém sledování studijních výsledků žáků naší školy formou srovnávacích testů v hlavních předmětech, a to v pátých a devátých třídách. První data z testování v 5. třídách v minulém školním roce vyznívají pro školu velmi příznivě - jak plošně, tak individuálně. Tři naši žáci získali ocenění za umístění mezi třemi nejlepšími v celém Středočeském kraji v oboru Matematika a Obecné studijní předpoklady!

Postupuje v červnu zahájená rekonstrukce tzv. Domečku – budovy přilehlé k 1. stupni, v které má vzniknout nová třída, oddělení družiny, specializovaná učebna a zázemí pro sbor i žáky. Dočasně omezí provoz školní jídelny, ale jsem přesvědčený, že konečný výsledek zásadně přispěje k ještě lepším podmínkám a větší názornosti výuky především v přírodovědných a jazykových předmětech.

Zkraje září obdrží žáci formou letáku všechny potřebné informace o organiaci roku, různých termínech, nabídce kroužků apod. Učitelé představí své plány a očekávání na úvodní třídní schůzce v půli září. Setkání rodičovské rady bude třídním schůzkám zhruba o 2 týdny předcházet, jako v minulém roce, aby mohli zástupci ve svých třídách včas probrat aktuální témata.

Vážení rodiče, těšíme se na spolupráci s vámi.


Informace a události 
 

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

Kalendář akcí