Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Rodičovská rada

Rodičovská rada

Rada rodičů (RR) je samostatný subjekt, reprezentovaný zástupci z řad rodičů žáků každého ročníku.

V RR je minimálně jeden zástupce z každé třídy, mohou být ale i dva.

RR je partnerem vedení školy. Její hlavní náplní je spolupráce se školou, vytváření podmínek pro zlepšení činnosti školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové. Cílem činnosti je rovněž pomoc při zajišťování akcí organizovaných školou (sportovní, kulturní, poznávací a další).

  • RR organizuje i vlastní akce, které financuje. 
  • RR se schází dle potřeby, minimálně však 2x ročně. Na své jednání zpravidla zve zástupce vedení školy.
  • RR spravuje finanční prostředky poskytnuté rodiči (sponzory). Vede řádnou evidenci příjmů a výdajů a pravidelně je zveřejňuje. Získané finanční prostředky jsou nezávislé a oddělené od finančních prostředků školy.

Matěj Povšík | | Přečteno 12730x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí