Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Školská rada

Školská rada

Školská rada je zřízena na základě zákona č. 561 / 2004 Sb. Počet členů školské rady je 6. Třetina členů je jmenována zřizovatelem, třetina volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z řad pedagogických pracovníků.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát během školního roku. Podílí se na vytváření koncepčního a dlouhodobého záměru rozvoje školy (vize školy), schvaluje školní vzdělávací program, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výroční zprávu o činnosti školy. Školská rada se vyjadřuje a projednává uskutečňování školního vzdělávacího programu, návrh rozpočtu na další rok a rozbor hospodaření, inspekční zprávy České školní inspekce a významná opatření související s provozem školy. Podává podněty, oznámení a návrhy řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Zřizovací listina školské rady byla schválena usnesením rady města č. 1968 ze dne 2. února 2012 a nabývá účinnosti dne 3. února 2012.

Zde naleznete celé znění.

 

Matěj Povšík | | Přečteno 11893x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

    Kalendář akcí