Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Školní rok 2014/2015
Tento školní rok je pro nás svým způsobem přelomový. Již od jeho samotného opočátku spouštíme myšlenku Tandemů, spolupráce deváťáků s prvňáky, v rámci které mají nejstarší žáci zpříjemnit těm nejmladším vstup do školy a po celý rok je v jejich snažení příležitostně provázet. Již během října jsme významně navýšili kapacitu školní družiny, což bylo dosti bolavé místo naší školy. Změnili jsme také podobu zápisů tak, aby se budoucí prvňáčci uvolnili a cítili se při první návštěvě naší instituce dobře.

Také jsme se stali součástí velké mezinárodní rodiny škol pro další plánovací období 2015 - 2020 v projektu Erasmus+ a navázali mj. spolupráci se zahraničními školami na korespondenční platformě eTwinning. Provedli jsme revizi inspekčních upozornění, pracujeme na aktualizaci vnitřních dokumentů, spustili jsme elektronickou žákovskou a také dálkovou obsluhu osobního stravovacího účtu.

Vylepšili jsme žákovské prostředí - a to hmotně i nehmotně: Zavedli jsme pravidelné schůzky žákovského parlamentu, stanovili jasné podmínky pro třídnické hodiny, zakoupili šatní skříňky, boxy na tříděný odpad, sezení na chodby, upravili režim přestávek. Důležitou změnou je zásadně jiné zadání pro přípravu rozvrhu pro nový školní rok, kdy už nebudou jazykové skupiny vymezovat složení celé třídy, ale budou určovat pouze složení skupiny pro cizí jazyk a konverzaci. Nebude tak docházet ke zbytečné a předčasné selekci dětí a deformování přirozené rozmanitosti tříd.

A nyní jsme spustili nový web!.


Informace a události

 
 

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

    Kalendář akcí