Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Školní rok 2016/2017
Ve školním roce 2016/17 bychom se rádi dále zaměřili na rozvoj jazykových dovedností žáků. Třetím rokem se chystáme do Dieburgu, kde žáci navštíví naši partnerskou školu, ale až poté, co přivítají své německé partnery u nás. Opět vyrazíme na cestu přes kanál La Manche. Žáci se budou v průběhu roku znovu potkávat s oblíbenou rodilou mluvčí. Rádi bychom pokračovali v konverzačních soutěžích, cambridgeských zkouškách nebo výuce jazyků formou odpoledních kroužků. Zároveň začneme ve vybraných třídách s postupným a přiměřeným užíváním cizího jazyka i v některých jiných nejazykových předmětech tak, aby výuka cizího jazyka nebyla samotným cílem, ale byla povýšena na užitečný prostředek k porozumění – např. k pochopení nějakého matematického vztahu.

S novým školním rokem také otevřeme nový školní klub. Hledáme pro něj jméno, podobně jako pro školní časopis, který postupně na naší škole zdomácňuje. Osvědčila se účast asistentek v 1. třídách na konci dopolední výuky a chceme u tohoto modelu zůstat. Tento koncept umožňuje mj. plynulý přechod do odpolední družiny. Jsme připraveni otevřít opět až sedm oddělení. Třetím rokem bude pokračovat náš projekt Tandemy – prvňáčci opět dostanou oporu v podobě těch nejzkušenějších žáků – našich deváťáků.

Na zářijové poradě budeme schvalovat program primární prevence. Naše řady na jaře posílila nová paní psycholožka, Michaela Žáková, která mezi naše žáky a učitele rychle zapadla. Pravidelně se budeme scházet i s žákovským parlamentem a rodičovskou radou. Termíny rodičovské rady budou uvedené i v nové žákovské knížce, kterou jsme pro nový školní rok zjednodušili.

Šesťáky čeká již v září adaptační pobyt. V průběhu roku pak budou probíhat obvyklé kurzy – plavecký, bruslařský, lyžařský. Protože bez zpětné vazby se nemůže žádná škola rozvíjet, začneme letos s dlouhodobým sledováním studijních výsledků žáků naší školy formou srovnávacích testů v hlavních předmětech, a to v pátých a devátých třídách.

Od nového školního roku se může v souvislosti se zaváděním inkluze postupně zvyšovat podíl integrovaných žáků. Významnou změnou (informace o ní proběhla poměrně nenápadně) je fakt, že zápis do prvních tříd proběhne nově až v průběhu dubna. Díky nárůstu žáků zejména v 1. a 6. třídách se významně zvýší počet žáků naší školy. Rezerva do naplnění celkové kapacity školy už bude minimální. I proto se těšíme na zamýšlenou rekonstrukci Domečku – budovy přilehlé k 1. stupni, v které má vzniknout nová třída, oddělení družiny, specializovaná učebna a zázemí pro sbor i žáky.

Vážení rodiče, těšíme se na spolupráci s vámi.


Informace a události 
 

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí