Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Školní rok 2015/2016
Prázdniny jsou za námi. S tím zřejmě již nic neuděláme. Proto by se mohlo vyplatit, vzít to jako hotovou věci a postavit se k novému školnímu roku čelem. Je to výzva!

My učitelé jsme se na nový školní rok připravovali již v předstihu - na samém konci prázdnin na společném pobytu v Českém Ráji. Jeho obsahem bylo budování příznivého klimatu a hledání společných hodnot při naší školní práci. Věřím, že naše snažení bylo smysluplné a že to pocítí - v tom dobrém - sami žáci. Dalo by se parafrázovat: Jaký učitel, takový žák.

Pro tento rok nás čeká mnoho úkolů. Aktualizovali jsme školní vzdělávací program i školní řád, dále budujeme školní parlament, učíme se respektu ve třídách i ve sboru, zpřeňujeme pravidla společného soužití, všichni se zkrátka učíme. Zavádíme elektronickou žákovskou pro celou školu, nechali jsme si vytisknout osobní žákovskou knížku - důležitý doklad pro každého žáka. Otevíráme školu, chceme vás, rodiče, přizvat k diskuzi nad společnou věcí. Chystáme školní klub a školní časopis, zrušíme školní automat, pouštíme se do nových projektů. V rámci nich například pojede skupina žáků i učitelů do Anglie, nakoupíme literaturu, budeme hodně číst anebo například lépe vybavíme školní dílnu. Vůbec se nevzdáváme dosavadních důležitých aktivit, ať už je to lyžák, plavání, bruslení, školy v přírodě, návštěvy divadel, kroužky, exkurze apod. Otevíráme sedm oddělení družiny, učitelkám v první třídě budou část dne pomáhat i vychovatelky.

Také se loučíme s předčasnou selekcí mezi třídami - žáci-jazykáři se budou scházet v přirozeném kolektivu své třídy a budou se dělit jen na své hodiny cizího jazyka. K dispozici jim budou i dva noví rodilí mluvčí! Budeme druhým rokem pokračovat v úspěšném projektu Tandemy - spolupráci žáků 1. a 9. tříd. A znovu vyrazíme za partnerskou školou v Dieburgu... Je toho hodně. Doufám, že nám s tím pomůžete!


Informace a události 
 

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

Kalendář akcí