Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Školní družina

Školní družina

Provoz školní družiny:

Každý den je družina ráno otevřena od 6:00 do 8:00 a odpoledne od konce vyučování do 17:00.

 

Telefony:
326 725 643 - družina v
Domečku - spodní a prostřední oddělení
326 331 911 - družina v budově prvního stupně v podkroví

Vychovatelky:

Kroužky: 14:00 - 15:00

  • Pohybové hry (úterý) pod vedením paní vychovatelky Šlechtové
  • Rukodělný kroužek (středa) pod vedením paní vychovatelky Bartoňové
  • Malý cestovatel (čtvrtek) pod vedením paní vychovatelky Dvořákové
  • Míčové hry (pátek) pod vedením paní vychovatelky Skálové
  • Sportovní aktivity (pátek) pod vedením paní vychovatelky Dinzové

ŽÁDÁME o vyzvedávání dětí z družiny ve 14 hodin, aby nebyla narušena činnost kroužků. Po 15. hodině je možné vyzvednout ditě ze školní družiny kdykoliv. Děkujeme.

 

Zařazení žáka do ŠD

Do ŠD jsou přednostně zařazováni žáci prvních až třetích ročníků, žáci z vyšších ročníkú jsou do oddělení ŠD zařazováni podle kapacitních možností.

Poplatek činí 2 000 Kč za celý školní rok. Úhrada se provádí jednorázovým převodním příkazem na číslo účtu 51-6902340247/0100, v kolonce „Zpráva pro příjemce“ uveďte celé jméno žáka a variabilní symbol 6024.

 

Platné pro školní rok 2022/2023

Matěj Povšík | | Přečteno 13533x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí