Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Školní družina

Školní družina

Provoz školní družiny


Každý den je družina ráno otevřena od 6:00 do 8:00 a odpoledne od konce vyučování do 17:00.

Ve školním roce 2023/2024 je školní družina určena žákům 1. - 3. tříd + přípravné třídy.

 

Telefony

326 725 643 - družina v „Domečku“ - spodní a prostřední oddělení

326 331 911 - družina v budově prvního stupně v podkroví

 

Vychovatelky

I. oddělení Larisa Šlechtová - larisa.slechtova@2zsmb.cz

II. oddělení Jaroslava Špringlová (vedoucí ŠD) - jaroslava.springlova@2zsmb.cz

III. oddělení Jitka Skálová - jitka.skalova@2zsmb.cz

IV. oddělení Mgr. Jana Kofrová - jana.kofrova@2zsmb.cz

V. oddělení Petra Dvořáková - petra.dvorakova@2zsmb.cz

 

Zápis do ŠD

Žáci obdrží v pondělí 4. 9. od třídní učitelky zápisní lístek.

Vyplněný zápisní lístek je nutné odevzdat třídní učitelce v úterý 5. 9. 2023!


O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.


Vyzvedávání žáků ze ŠD

0. ročník:

po obědě před vchodem školy

14:00, 15:00 před vchodem školy

15:00 – 17:00 před školní jídelnou v „Domečku“ (zvonek č.3)


1. ročník:

po obědě mezi 12:00 - 12:15 před vchodem školy

14:00, 15:00 před vchodem školy

15:00 – 17:00 před školní jídelnou v „Domečku“ (zvonek č.3)


2. ročník:

po obědě před vchodem školy

14:00, 15:00 před vchodem školy

15:00 – 17:00 před školní jídelnou v „Domečku“ (zvonek č.3)


3. ročník:

po obědě před vchodem školy

14:00, 15:00 před vchodem školy

15:00 – 17:00 před školní jídelnou v „Domečku“ (zvonek č.3)

 

V době od 14:00 – 15:00 jsme na vycházce, tudíž si dítě nelze v tuto dobu vyzvednout.

Doporučujeme mít vhodnou obuv a oblečení na pobyt venku.


Žáci budou ze školní družiny uvolňováni na základě údajů uvedených v zápisním lístku, který žáci obdrží na začátku září. Mimořádné odchody ze ŠD musí být vždy doloženy písemnou žádostí, která obsahuje: datum, čas odchodu, potvrzení o převzetí odpovědnosti za žáka a podpis zákonného zástupce. Vychovatelky nemohou uvolňovat žáky ze školní družiny na základě telefonického hovoru. Pokud žák opustí školní družinu, bere se to jako jeho odchod a nemůže se tedy do školní družiny již vracet.
 

Poplatek za ŠD

Poplatek činí 2 000 Kč za celý školní rok. Úhrada se provádí jednorázovým převodním příkazem na číslo účtu 51-6902340247/0100, v kolonce „Zpráva pro příjemce“ uveďte celé jméno žáka a variabilní symbol 6024.

 

Platné pro školní rok 2023/2024

Matěj Povšík | | Přečteno 15416x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

    Kalendář akcí