Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Vybavenost školy

Vybavenost školy

Výuka probíhá ve dvou budovách na Komenského náměstí č. 94 (první stupeň) a č. 91 (druhý stupeň + část prvního stupně). Kromě kmenových tříd jsou ve škole také tyto odborné učebny a další prostory:

- 3 učebny informatiky

- 3 jazykové učebny

- učebna chemie a fyziky s laboratoří

- cvičný byt s kuchyňkou

- dílny

- učebna výtvarné výchovy

- učebna hudební výchovy

- sportovní hala a dvě tělocvičny

- keramická dílna

- na spodní budovu je napojen kromě jídleny i tzv. Domeček, ve kterém se nachází mimo jiné divadelní sál, prostory družiny a další učebny

- školní dvůr

- čítárna

- skleník


Všechny učebny jsou vybaveny buď interaktivní tabulí, nebo aspoň dataprojektorem.

Pro výuku hudební výchovy nebo pořádání různých akcí používá škola ozvučovací aparaturu.

Pět oddělení školní družiny využívá pro svoji činnost vhodné oddělené prostory ZŠ. Škola využívá i přilehlé venkovní sportovní hřiště, patřící sousední ZŠ.

Celkovou vybavenost školy lze označit za nadprůměrnou. Škola své materiální a technické vybavení dle finančních možností průběžně doplňuje a inovuje.

Matěj Povšík | | Přečteno 3986x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

Kalendář akcí