Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Historie

Historie

Původní obecná a měšťanská škola dívčí nepostačovala, a tak byly roku 1879 schváleny plány na výstavbu nové budovy. Obecní zastupitelstvo skutečně schválilo rozpočet stavby a roku 1881 byl slavnostně položen základní kámen. Školní budova, v níž se v současnosti nachází 2. stupeň, byla slavnostně otevřena roku 1883 jako škola dívčí.

Tehdy do ní docházelo 665 žákyň a jejich počet v dalších letech stoupal. Nejvíce jich bylo v roce 1888 - 832 dívek v 15 třídách. Můžeme si snadno spočítat, že průměrný počet dívek ve třídě byl oproti dnešku zhruba dvojnásobný.

Nacházela se zde jak obecná škola, tak i měšťanská. 1. stupeň naší školy, kde sídlí i školní jídelna, byl původně školou řemeslnickou. Kromě denního studia tu fungovala i pokračovací škola pro učně s večerním a nedělním vyučováním.

Jednotná dívčí škola byla roku 1902 rozdělena na 1. obecnou a měšťanskou školu dívčí a 2. obecnou školu. Další dalekosáhlá organizační změna nastala po vzniku republiky v roce 1920, od tohoto roku na jedné budově sídlilo 5 ústavů - 3 obecné školy a 2 měšťanky. Po otevření nové budovy na Podolci se do této přestěhovala jedna z obecných škol, další obecná škola byla přesunuta do nově vystavěné „Národní školy prezidenta dr. Edvarda Beneše“. V budově na Komenského náměstí zůstaly tedy dvě měšťanky a jedna obecná škola dívčí.

V roce 1948 vyšel nový školský zákon. Podle něj byly obecné školy přejmenovány na národní (pětileté) a měšťanky na střední (čtyřleté), poprvé v dějinách tedy bylo základní vzdělání devítileté pro všechny děti. V budově na Komenského náměstí sídlila jedna škola národní a 2 střední, stále ovšem určené pouze pro dívky. Ke koedukaci došlo ve školním roce 1949/50. V roce 1953 další školskou reformou byly sloučeny školy 1. a 2. stupně do jednoho celku a vzdělání byla zase pouze osmileté, v budově bývalé dívčí školy sídlila 2. osmiletá střední škola.

Reforma z roku 1960 se na naší škole projevila až ve školním roce 1961/62, kdy vznikla 2. základní devítiletá škola. Toto číselné označení si naše škola udržuje dodnes, i když už není v oficiálním názvu. Počet let školní docházky se během dalších desetiletí měnil mezi osmi a devíti. Brzy se také škola začala profilovat jako škola s rozšířenou výukou jazyků.

Matěj Povšík | | Přečteno 4935x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí