Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Učební plán

Učební plán

Ve školním roce 2022/2023 se na naší škole vyučuje podle ŠVP č. j. ZŠ MB 311/2019.
 

1. stupeň

Tabulka udává počet vyučovacích hodin příslušného předmětu týdně.

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM
Český jazyk 8 8 8 7 7 38
Anglický jazyk 1 2 3 3 3 12
Matematika 4 5 5 5 5 24
Prvouka 2 2 3 0 0 7
Přírodověda 0 0 0 2 1 3
Vlastivěda 0 0 0 2 2 4
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Volitelný předmět 0 0 0 1 1 2
Informatika 0 0 0 0 1 1
CELKEM 20 22 24 26 26 118

2. stupeň

Tabulka udává počet vyučovacích hodin příslušného předmětu týdně.
Vlevo od lomítka vždy stojí údaj pro standardní skupiny, vpravo od lomítka pro jazykové skupiny.

Ročník 6. 7. 8. 9. CELKEM
Skupiny
(standardní / jazyková)
S / J S / J S / J S / J S / J
Český jazyk 5 / 4 5 / 5 5 / 5 5 / 5 20 / 19
Anglický jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 / 12
Druhý cizí jazyk (NJ, ŠJ) 0 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 6 / 12
Matematika 4 / 4 4 / 4 4 / 4 5 / 5 17 / 17
Informatika 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 /1
Dějepis 1 / 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 7 / 7
Občanská výchova 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 / 4
Rodinná výchova 1 / 1 1 / 1 0 /0 0 / 0 2 / 2
Fyzika 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 6 / 6
Chemie 0 / 0 0 / 0 2 / 2 2 / 2 4 / 4
Přírodopis 2 / 2 2 / 2 1 / 1 1 / 1 6 / 6
Zeměpis 2 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 1 7 / 7
Hudební výchova 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 / 4
Výtvarná výchova 2 / 2 1 / 1 1 / 1 2 / 2 6 / 6
Tělesná výchova 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 8 / 8
Praktické činnosti 0 / 0 1 / 1 1 / 1 1 / 1 3 / 3
Konverzace v AJ 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 4
Domácnost 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 3 / 0
Zajímavá věda 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Počítačová gramotnost 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
Sportovní hry 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
Literární seminář 0 / 0 0 / 0  0 / 0 1 / 0 1 / 0
Přírodovědné praktikum 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0
Základní dotace celkem 25 / 25 28 / 28 29 / 29 30 / 30 112 / 112
Disponibilní dotace celkem 4 / 4 2 / 2 2 / 2 2 / 2 10 / 10
CELKEM 29/29 30/30 31/31 32/32 122 / 122

Matěj Povšík | | Přečteno 6635x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí