Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Organizace ŠVP

Organizace ŠVP

Vzhledem ke svému zaměření na cizí jazyky má škola propracovanou strategii, jak vyhledávat žáky nadprůměrně nadané schopnostmi k učení cizích jazyků a jak jejich schopnosti účinně rozvíjet. První cizí jazyk, jímž je pro všechny žáky angličtina, je vyučován již od 1. ročníku. Od 3. ročníku se žáci na cizí jazyk postupně dělí do několika skupin (skupiny mohou být tvořeny žáky z různých tříd stejného ročníku, složení skupin respektuje přirozenou skladbu žáků).

Ve 4. a 5. ročníku mohou žáci, kteří dobře zvládají učivo angličtiny, dále rozšířit své znalosti cizího jazyka, a to formou (povinně) volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce. Žáci ostatních skupin mohou zdokonalovat český jazyk v předmětu Cvičení z českého jazyka.

V 6. ročníku dochází k vytvoření standardních skupin a jazykových skupin. Tyto skupiny jsou utvářeny v rámci běžných tříd, takže dochází k zachování přirozeného složení žákovských kolektivů. Rozdělení žáků není definitivní, standardní a jazykové skupiny můžou být vzájemně „průplavné“. Tato otevřenost se projevuje i navenek vůči žákům, kteří přicházejí na naši školu z jiných základních škol, kde na základě zjištění jejich znalostí a schopností v jazykové oblasti, jsou zařazeni do příslušné skupiny.

V jazykových skupinách zavádí ŠVP již v 6. ročníku další cizí jazyk a jako další rozšíření jazykové výuky také konverzaci v anglickém jazyce. Ve standardních skupinách je oproti tomu vyučováno několik dalších předmětů. Další cizí jazyk se ve standardních skupinách vyučuje až od 7. ročníku. V obou typech skupin se škola v druhém cizím jazyce orientuje prioritně buď na německý nebo španělský jazyk.

O zařazení žáků do jednotlivých skupin rozhoduje ředitel školy na základě výsledku rozlišovacího jazykového testu, doporučení příslušných učitelů cizích jazyků a také třídního učitele.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vyučováni zásadně integrovaně v přirozeném kolektivu, vždy s přihlédnutím k specifickým potřebám každého jednotlivce. Škola spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou a na její doporučení připraví těmto žákům individuální vzdělávací plán. Plnění plánu sledují jednotliví vyučující, výchovná poradkyně a vedení školy.

Aktuální podobu našeho nejnovějšího vzdělávacího programu naleznete níže v příloze, rámcový vzdělávací program pak zde.

Příloha

Matěj Povšík | | Přečteno 4598x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

    Kalendář akcí