Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Náplň kroužků

Náplň kroužků

Krátká anotace ke kroužkům.

 

Informatika 2.-3.ročník

Základní obsluha počítače, základy práce v textovém editoru, kreslení  v grafickém editoru, vyhledávání obrázků  na internetu, práce s výukovými programy, hraní drobných her.

 

Informatika 3.-4.ročník

Základní obsluha počítače, základy práce v textovém editoru, kreslení v grafickém editoru, vyhledávání obrázků a informací na internetu, práce s výukovými programy, základy tvorby prezentací a hraní drobných her.

 

Výtvarný kroužek 2.-5.ročník

Seznámení a práce s tradičními a netradičními výtvarnými technikami a materiály.

 

Míčové hry 3. - 4.ročník

Rozvíjení základní herní činnosti jednotlivce s míčem. Dále rozvíjení obratnosti, rychlosti, koncentrace, prostorové orientace a smysl pro týmovou práci. Obsahem kroužku jsou drobné pohybové hry, manipulační cvičení zaměřená na házení a chytání míče, průpravná cvičení k jednotlivým míčovým hrám.

 

Zdravé cvičení 1. - 5.ročník

Kroužek Zdravého cvičení povzbuzuje děti ke zdravému pohybu hravou cestou. Cílem kroužku je rozvíjení pohybové aktivity pomocí různých základních druhů cvičení (jóga, pilates, taj-či, cvičení s overbally apod.). Děti se během cvičení učí básničky, říkanky, krátké příběhy, či pohádky, které v nich podněcují pohybovou představivost. Jednotlivá cvičení jsou přirozená, fyzicky nenásilná, proto je děti provádějí s velkou libostí. Děti se nacházejí v rovnocenném prostředí, kde pracují kolektivně a nesoutěží mezi sebou v lepších výkonech. Cvičení jim také umožní zlepšit fyzickou kondici a pozitivně ovlivnit dětskou psychiku.

 

Tvorba školního časopisu 5.-9.ročník

Žáci si zkusí roli redaktora, moderátora. Schůzka 1x za 14 dní.

 

Zobcová flétna

Kroužek je určen pro mírně pokročilé, děti jsou vedeny ke správnému a zdravému dýchání, rozvíjí se smysl pro rytmus a intonaci. Naučíme se zahrát spoustu nových písniček.

Zdravotní kroužek

Cílem je vyškolit mladé zdravotníky a seznámit se se základy první pomoci. Účast na soutěžích Mladý zdravotník.

Matěj Povšík | | Přečteno 2682x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí