Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Kandidáti do voleb do školské rady

Kandidáti do voleb do školské rady

Vážení zákonní zástupci,

do voleb do školské rady byly zaslány pouze dvě kandidátní listiny. Kandidátky si můžete prohlédnout níže v přílohách.

Samotné volby proběhnou v den třídních schůzek, tedy 23. 4., od 15:30 do 18:30 na sekretariátu školy, kde smí volit každý zákonný zástupce žáka po předložení občanského průkazu volební komisi. Volební lístek každý obdrží na místě a svůj hlas odevzdá vhozením lístku do připravené urny. Na lístku můžete zakroužkovat až dva kandidáty. Při dvou kandidaturách na dvě místa ve školské radě se jedná spíše o volby formální, nicméně i tak je důležité je absolvovat. Za účast Vám předem děkuji.

Kandidátky budou také vyvěšeny na nástěnkách budov školy a na sekretariátu.

Kandidatura č. 1

Kandidatura č. 2

Matěj Povšík | 10.04.2024 | Přečteno 195x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

    Kalendář akcí