Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Podmínky a informace o stravování

Podmínky a informace o stravování
 • Zájemci o stravování ve školní jídelně budou ke stravování přihlášeni až po vyplnění a odevzdání přihlášky ke stravování. V případě nezletilých žáků je nezbytné mít přihlášku podepsanou zákonným zástupcem žáka. Přihlášku je možné si vyzvednout v kanceláři ŠJ nebo si ji stáhnout z webových stránek školy (v sekci Žádosti a formuláře).

 • Denně se připravují dvě hlavní jídla a polévka. Strávník má po zaplacení automaticky přihlášený oběd č. 1. Ve výjimečných případech může být z provozních či technických důvodů rozhodnuto o přípravě pouze jednoho jídla.

 • Změna volby oběda nebo jeho odhlášení je možné pouze do 14 hodin předchozího dne.

 • Změna volby oběda se provádí přes internetové objednávání (na www.strava.cz – přihlašovací údaje budou zájemcům zaslány na e–mail), případně telefonicky (na čísle 326 326 611) nebo přímo v kanceláři ŠJ od 11:00 do 14:00 hodin.

 • Neodhlášené a neodebrané obědy propadají bez možnosti náhrady.

 • Výdej obědů pro žáky probíhá v časovém rozmezí od 11:45 do 14:00 hodin.

 • Platba

  • Plátce zřídí na svém účtu souhlas k inkasu ve prospěch účtu školy (účet č. 51-6902340247/0100) a číslo svého účtu vyplní na přihlášku ke stravování. Platba se strhává vždy k 20. dni v měsíci, a to zálohově předem na další měsíc.

  • První platba tak proběhne již v srpnu (na září), následně je každý měsíc strhávána částka potřebná k uhrazení obědů na další měsíc, čímž dojde k vyúčtování přeplatků v případě nevyčerpání všech zálohově zaplacených obědů.

  • V případě měsíce června budou vráceny přeplatky ze stravného v průběhu července na účet plátce.

  • Platby si, prosím, pravidelně kontrolujte a případné nesrovnalosti konzultujte v kanceláři ŠJ.

  • Ve výjimečných případech je možné obědy uhradit hotově v kanceláři ŠJ. V kanceláři ŠJ není možnost platit platební kartou.

 • Obědy jsou vydávány prostřednictvím čipu. Ten je nutné zakoupit v kanceláři ŠJ za 125 Kč.

 • Čip je platný po celou školní docházku, při ukončení stravování se čip nevrací.

 • Pokud žák čip zapomene, má možnost si vyzvednout pro účely výdeje oběda v kanceláři ŠJ náhradní stravenku.

 • V případě nepřítomnosti žáka ve škole (např. z důvodu nemoci) je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit.

 • První den je možno neodhlášený oběd vyzvednout do přinesených nádob, které musí být čisté a ne skleněné. Pokrm je určen k okamžité spotřebě a jídelna neodpovídá za následky manipulace s jídlem po jeho výdeji.

 • Žáci jsou po prvotním přihlášení ke stravování automaticky přihlášeni na celou školní docházku, a to vždy od prvního varného dne školního roku.

 • V případě ukončení stravování je nezbytné nahlásit tuto změnu v kanceláři ŠJ.

 • Cena oběda

  • Žáci ve věku 7 – 10 let – 27 Kč

  • Žáci ve věku 11 – 14 let – 29 Kč

  • Žáci starší 15 let – 31 Kč

Žák je zařazen do vyšší věkové skupiny již od začátku školního roku, ve kterém daného věku dosáhne (dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Jídelna | | Přečteno 7956x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

Kalendář akcí