Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Naše škola

Naše škola

Naše škola, zvaná "Dvojka" (druhá základní škola), se nachází v centru Mladé Boleslavi. Je umístěna v prostorách dvou budov na Komenského náměstí, které nabízejí velmi dobré materiální zázemí pro moderní vyučování. Využíváme tři tělocvičny, dvě počítačové učebny, tři jazykové učebny, učebnu environmentální výchovy s laboratoří, cvičný byt, dílnu a další specializované učebny s interaktivními tabulemi. Máme také školní jídelnu a pro žáky 1. - 4. ročníku školní družinu. Školu navštěvuje 594 žáků I. a II. stupně. Naši žáci bydlí nejen v Mladé Boleslavi, ale vzhledem k dobrému dopravnímu spojení dojíždějí také z mnoha obcí v regionu.

Již několik generací obyvatel města i širšího okolí zná "Dvojku" jako školu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, zaměřeného na výuku cizích jazyků. Součástí výuky jsou také výjezdy žáků do zahraničí, sloužící ke zdokonalování konverzace v cizím jazyce.

Na "Dvojce" se snažíme vést žáky k samostatnosti, sebedůvěře a zodpovědnosti, k poznávání sebe sama. Učíme je, jak se efektivně učit, podporujeme a rozvíjíme jejich tvořivost. V kolektivu je vedeme k spolupráci, ohleduplnosti a dodržování pravidel. Usilujeme o to, aby žáci z naší školy odcházeli vybaveni nejen věcnými znalostmi, ale také schopností orientovat se v životě naší společnosti, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých.

Matěj Povšík | 01.03.2015 | Přečteno 25375x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí