Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Funkci školního speciálního pedagoga vykonává na naší škole od listopadu 2017 pan Mgr. Zdeněk Vranovský.

Něco o mně:

Na 2. ZŠ v Mladé Boleslavi jsem začal působit na pozici školního speciálního pedagoga od 1. 11. 2017. Jsem absolventem Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty – Univerzity Karlovy v Praze. Kromě zájmu o tento obor a s ním i spojenou problematiku, jsem v minulosti působil v hudební a mediální/rozhlasové/ oblasti na různých pozicích.

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

Poskytnout především samostatnou, pedagogickou  a poradenskou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Úzce spolupracuji také se školní psycholožkou a výchovnou poradkyní.

Zaměřuji se na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rovněž i ostatních žáků, kteří vyžadují speciálně pedagogickou podporu a péči. Zde se jedná o žáky, kteří jsou  zařazeni do „Plánu pedagogické podpory“ nebo „Individuálního vzdělávacího plánu“.

Zároveň jsem k dispozici i zákonným zástupcům konkrétních žáků a v případě jejich dotazů poskytuji také informace.

 

Kontakty: e-mail: vranovsky@2zsmb.cz

Tel: 603 996 263

Na 2. ZŠ jsem přítomen 3x v týdnu – úterý až čtvrtek od 7.30 – 14 hod.

Rodiče si konkrétní čas mohou domluvit na uvedených kontaktech, popř. využít kontakty na školním webu nebo prostřednictvím svého třídního učitele či paní zástupkyně Mgr. Simony Schwaningerové.

Matěj Povšík | | Přečteno 2298x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí