Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Vybavenost školy

Vybavenost školy

Výuka probíhá ve dvou budovách na Komenského náměstí, v č.p. 94 (první stupeň) a č.p. 91 (druhý stupeň, část prvního stupně). Kromě kmenových tříd jsou ve škole také odborné učebny:

 

- 2 učebny informatiky,

- 5 jazykové učebny,

- učebna chemie a fyziky s laboratoří,

- cvičný byt s kuchyňkou,

- dílny,

- učebna výtvarné výchovy,

- sportovní hala a dvě tělocvičny,

- keramická dílna.

 

Dvacet učeben je vybaveno interaktivní tabulí s dataprojektorem.

Pro výuku hudební výchovy nebo pořádání různých akcí používá škola ozvučovací aparaturu.

Čtyři oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost vhodné oddělené prostory ZŠ. Škola využívá i přilehlé venkovní sportovní hřiště, patřící sousední ZŠ.

Škola se účastnila v letech 2008-2009 projektu Inovace ve vzdělání, v jehož rámci čerpala finanční prostředky z ESF a získala nové vybavení pro kvalitnější výuku jazyků, přírodních věd  a hudební výchovy. V letech 2011-2013 se škola účastnila projektu EU peníze školám v oblasti inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Oba projekty výrazně přispěly k technickému vybavení školy.

Celkovou vybavenost školy lze označit za nadprůměrnou. Škola své materiální a technické vybavení dle finančních možností průběžně doplňuje a inovuje.

Matěj Povšík | | Přečteno 1871x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí