Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Zápis budoucích prvňáčků do prvních tříd školního roku 2023/2024

Zápis budoucích prvňáčků do prvních tříd školního roku 2023/2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

blíží se nám období, kdy budete moct zapsat své děti do prvních tříd. V Mladé Boleslavi si můžete vybrat z 10 základních škol, a pokud si vyberete právě tu naši, postupujte prosím dle instrukcí, které jsem Vám sepsal v tomto článku.

I letos se zápisy uskuteční s osobní přítomností Vašich dětí i Vás. Ještě před samotným zápisem musíte vyplnit přihlášku on-line formou přes aplikaci ZápisyOnline. Tuto podepsanou přihlášku pak přinesete s sebou k zápisu ještě společně s kopií rodného listu Vašeho dítěte. Odkaz na naši přihlášku naleznete zde. Možnost registrace bude zpřístupněna od půlnoci 1. dubna do 11. hodiny 15. dubna. V přihlášce si budete moci vybrat i konkrétní datum i časové rozmezí, kdy se k zápisu dostavíte. Nezapomeňte prosím, že správně vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška spolu s kopií rodného listu je podmínkou pro osobní účast u zápisu. Osobní zápis proběhne v naší hlavní budově (budova 2. stupně naproti České poště), a to v pátek 14. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 15. dubna od 9 do 11 hodin.

Zapsat musíte každé dítě s datem narození mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017. Mladší děti narozené do konce prosince 2017 lze přijmout pouze s doporučením poradenského pracoviště a ještě mladší děti se stejným doporučením a také s potvrzením od lékaře. Děti, které měly v minulém roce odklad, se musí zápisu zúčastnit také. O odklad školní docházky můžete požádat písemnou žádostí a doložením příslušných dokumentů. Oficiální informace i s odkazem na přehled školských obvodů najdete například v článku na webu města zde.

Při zápisu se setká každý budoucí prvňáček s paní učitelkou nebo panem učitelem, kteří si s ním budou povídat.

V rámci rozhovoru zjišťujeme zralost v oblasti: 

Zrakové – prostorová orientace, zraková diferenciace.
Sluchové – první hláska slova, vytleskávání, opakování slov nebo vět.
Řeči – vyprávění podle obrázků, správná výslovnost hlásek.
Matematické gramotnosti – první, poslední, kolik, tolik, geometrické tvary, méně, více.
Motorické
Sociální zralosti – umí své jméno, komunikuje s učitelem, odpovídá na otázky.

Na zápis se dítě nemusí zvlášť připravovat. Všechny tyto oblasti má většina dětí zvládnuté. V případě, že bude u dítěte velká nedostatečnost ve většině oblastí, doporučí pedagog odklad školní docházky. V případě, že bude slabší pouze některá oblast, doporučí docvičování. 

Kritéria rozhodující pro přijetí na naši školu jsou seřazena od nejdůležitějšího. K dalšímu kritériu se přistupuje tehdy, když nebyla předchozím kritériem naplněna plánovaná kapacita.

1. Spádovost (máme stejný obvod s 1. ZŠ a 4. ZŠ).
2. Bydliště mimo spádový obvod, ale v Mladé Boleslavi.
3. Sourozenec je žákem naší školy.
4. Ostatní dle volné kapacity.

V tomto školním roce máme v plánu otevřít dvě první třídy po 26 žácích, celkem tedy bude přijato 52 žáků. Pokud však bude zájem vyšší a zároveň bude zapsán dostatečný počet žáků pro otevření první třídy na vedlejší 1. ZŠ, bude možné otevřít dvě první třídy i po 30 žácích, celkem by tedy bylo přijato 60 žáků.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat přímo mě či zástupkyni pro první stupeň Marii Tomsovou.

Těšíme se na osobní setkání nejen při zápisu, ale i od září na naší Dvojce.

Matěj Povšík

 

Matěj Povšík | 14.03.2023 | Přečteno 786x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí