Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Výběr do jazykových skupin budoucích 6. tříd

Výběr do jazykových skupin budoucích 6. tříd

Vážení rodiče a milí žáci budoucích šestých ročníků,

jako každý rok, je potřeba si na konci školního roku v páté třídě zvolit svou další cestu ve vzdělávání. Někteří to zkusí na osmiletá gymnázia, někteří zvolí možnost využít naši rozšířenou výuku cizích jazyků, někteří se raději budou soustředit na jazyk český a jiné zajímavé specifické předměty.

Kolik bude šestých tříd? A kolik v nich bude žáků z jiných škol a vlastně i celkově? Jaké bude rozložení počtu žáků v jazykových a nejazykových skupinách? Jaký bude druhý cizí jazyk? Kdo bude třídní učitel? To jsou otázky, které se každý rok zhruba v květnu řeší, a dokud se je nepodaří vyřešit, není šance cokoliv s naprostou jistotou říct. Můžeme však oznámit to, co již víme. V úterý 11. května ve 14 hodin se v hlavní budově školy uskuteční "rozlišovací" test z anglického jazyka, který je hlavním klíčem k tomu, zdali bude žák na druhém stupni ve skupině jazykové či nejazykové. Není to však jediné vodítko. První předvýběr jste již uskutečnili Vy sami, kteří jste nám oznámili rozhodnutí navštěvovat skupinu nejazykovou. Všichni ostatní byli pozváni na úterní test, kterého se musí zúčastnit každý, kdo bude chtít v jazykové skupině být. Na základě výsledku testu a doporučení současného učitele anglického jazyka a v neposlední řadě také třídní učitelky, rozhodne vedení školy o zařazení žáka do příslušné skupiny a třídy. Celý výběr je opravdu pečlivý s maximálním přihlédnutím k tomu, co pro daného žáka je nejlepší. Někdy se může stát, že rodiče projeví zájem o jazykovou skupinu i tam, kde to prostě zrovna není úplně vhodné. Právě přesně proto se každé zařazení žáka pečlivě zkoumá několika učiteli, aby bylo rozhodnuto zcela správně. Jazyková skupina je někdy mylně nazývána "tou lepší". Tomu tak ale vůbec není. Tato skupina má pouze větší prostor pro výuku cizího jazyka, kdežto skupina nejazyková naopak rozvíjí žákovu úroveň jazyka českého a další dovednosti. V této skupině se žáci po dobu své docházky budou setkávat s předměty, jako je zajímavá věda, sportovní hry, počítačová gramotnost, domácnost, přírodovědné praktikum a další více posílené předměty oproti jazykům. Není tedy nutné se případně děsit toho, když Vám Vaše představy o zařazení do skupiny jazykové nevyjdou. Budeme se maximálně snažit budoucí šesté třídy zachovat v dosavadním složení s doplněním žáků příchozích z jiných škol. Těch je v tuto chvíli rekordní množství, čehož si já osobně velmi vážím a děkuji Vám za Váš veliký zájem. O výsledních "rozlišovacích" testů budete informováni neprodleně po jejich vyhodnocení, současně se dozvíte i informaci o zařazení do konkrétní skupiny a třídy a bude Vám také oznámeno, kdo bude třídním učitelem. V případě zařazení do jazykové skupiny se také dozvíte, jaký bude vyučován druhý cizí jazyk. Samozřejmě s námi můžete všechno prokonzultovat a doptat se co, proč a jak. Na všechno rádi odpovíme a vysvětlíme. V sekci dokumenty také najdete vzorový test, který se obsahově podobá testu, který budou žáci v úterý absolvovat.

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a spolupráci. Budu se na všechny těšit v nových šestých třídách!

Matěj Povšík

 

Matěj Povšík | 07.05.2021 | Přečteno 367x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí