Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Zahájení tvorby Koncepce rozvoje školství statutárního města Mladá Boleslav

Zahájení tvorby Koncepce rozvoje školství statutárního města Mladá Boleslav

Statutární město Mladá Boleslav zahajuje tvorbu nové koncepce rozvoje školství. Kvalitní a moderní školství je takové, které svými výukovými metodami, učebními pomůckami a vybavením odpovídá 21. století a které dokáže pružně reagovat na změny ve společnosti a technologický vývoj. Právě takové by mělo být i mladoboleslavské školství. S dosažením tohoto cíle mu má pomoct nová koncepce rozvoje školství, která zmapuje současnou situaci a určí jednotlivé kroky, které pomohou radnici školství co nejefektivněji rozvíjet. 

Cílem města je mít jasné plány do budoucna, mít přehled o tom, na jaké investice je potřeba se v příštích letech zaměřit a jaké dílčí oblasti ve školství efektivně zlepšovat, ať se jedná o dostatečnou kapacitu škol a školek, technologické vybavení, dobrý stav stravovacích zařízení, školních sportovišť nebo dobré atmosféry mezi zaměstnanci školství či aktivního zapojování rodičů.

Příprava nové koncepce začne ještě na podzim letošního roku dotazníkovým šetřením.Mladoboleslavské školství chce splňovat ty nejnáročnější představy rodičů a pedagogů a zároveň zacílit na žáky tak, aby pro ně každodenní docházka byla i radostí, ne jen povinností. Dotazníkové šetření je proto zaměřeno právě na ně - učitele, rodiče žáků mateřských a  základních škol a žáky ZŠ. Dotazník je striktně anonymní a výstupy z něj budou sloužit pouze pro potřeby tvorby nové koncepce. Prosíme všechny, koho oslovíme s vyplněním tohoto dotazníku a komu na mladoboleslavském školství záleží, aby byli maximálně otevření a upřímní, protože jen tak bude mít dotazníkové šetření smysl a přinese reálný užitek.

Celá koncepce by měla být hotová na jaře příštího roku a bude veřejně dostupná. Koncepci rozvoje školství bude zpracovávat nezávislá společnost AQE advisors, a.s., která se specializuje na strategické plánování pro veřejnou správu a s odborným zpracováním strategických dokumentů má letité zkušenosti.

Matěj Povšík | 09.11.2021 | Přečteno 121x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

    Kalendář akcí