Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Otevíráme přípravnou třídu!

Otevíráme přípravnou třídu!

Od nového školního roku dojde na naší škole k velké novince. Otevřeme totiž poprvé přípravnou třídu. Ona to vlastně bude velká novinka pro celé město, protože žádná jiná škola zřizovaná městem přípravnou třídu nenabízí. Co to vlastně přípravná třída je?

Přípravná třída je třídou pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do takové třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl zároveň udělen odklad školní docházky. Obecně řečeno je tedy určena pro děti, které už by správně měly nastoupit do školy, ale potřebují ještě nějaký ten čas na vypilování určitých svých osobních oblastí. Vzhledem k tomu, že přípravné třídy by neměly suplovat poslední rok docházky do mateřské školy, musí přípravnou třídu doporučit příslušné poradenské zařízení.

Aby mohla být přípravná třída otevřena, je potřeba naplnit minimální kapacitu deseti žáků. Zároveň vrchní kapacitou v takové třídě je poměrně nízký počet patnácti dětí. V našem městě je poptávka po přípravné třídě obrovská. Dosud u nás takovou třídu má pouze speciální škola Na Celně, zřizovaná krajem. Dá se tedy očekávat, že poptávka po místě v naší třídě bude obrovská. Prosíme tedy Vás rodiče, abyste opravdu zvážili, zdali je přípravná třída vhodná právě pro Vaše dítě. Dle četných telefonátů a mailů je dosti reálné, že se zájemci do přípravné třídy budou totiž muset losovat.

Pokud Vaše dítě přijmeme, je potřeba mít na paměti, že docházka do takové třídy je povinná a všeobecně se bude řídit pravidly celé školy. Počet vyučovacích hodin je každý den stejný, a to čtyři. Nejedná se však o klasickou výuku tak, jako je například již v první třídě. Tvorba ŠVP pro přípravnou třídu nás teprve čeká, takže se s roční náplní "výuky" seznámíte až časem. Paní učitelku do této třídy již máme vybranou, prostory také, nyní připravujeme i vše ostatní. Byli jsme se osobně inspirovat i na jedné z pražských škol, kde již mají několik let s přípravnou třídou zkušenosti.

Blíží se nám i doba odevzdávání přihlášek, které mimochodem najdete v sekci ,,Žádosti a formuláře". Kdy a kam je odevzdat, najdete i spolu se všemi dalšími informacemi a kritérii pro přijetí v informačním letáku, který se nachází v příloze tohoto článku.

Děkujeme předem za Vaše přihlášky, věříme, že jsme Vás touto zprávou potěšili.

Příloha

Matěj Povšík | 27.04.2023 | Přečteno 524x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí