Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Doplňovací volby do školské rady

Doplňovací volby do školské rady

Vážení rodiče,

v souladu s volebním řádem proběhnou dne 29. září 2020 od 15:00 do 18:30 doplňovací volby do školské rady.

Doplňovací volby je nutné uspořádat proto, že člence školské rady Mgr. Romaně Pečenkové zaniká ke dni 31. 8. mandát z důvodu ukončení povinné školní docházky její dcery. Na její místo tedy může kandidovat kterýkoliv zákonný zástupce současného žáka/žákyně naší školy. Kandidáti na tuto pozici mohou zaslat svou přihlášku na adresu matej.povsik@2zsmb.cz, nebo ji osobně doručit na sekretariát školy.

Povinným obsahem přihlášky jsou tyto údaje: jméno a příjmení, trvalé bydliště, povolání, věk, souhlas s kandidaturou, podpis a dále prezentace své osoby (včetně fotografie).

Kandidátky budou zveřejněny na webových stránkách a v prostorách školy, a to od 14. září. Toto datum je zároveň mezním datem pro podání kandidátek.

Samotné volby pak proběhnou v den třídních schůzek na sekretariátu školy, kde smí volit každý zákonný zástupce žáka po předložení občanského průkazu volební komisi. Volební lístky každý obdrží na místě a svůj hlas odevzdá vhozením lístku do připravené urny.

Děkujeme Vám předem za Vaši kandidaturu a snahu zapojit se aktivně prostřednictvím školské rady do života školy.
 

Matěj Povšík | 26.08.2020 | Přečteno 249x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí