Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Aktuální informace pro rodiče

Aktuální informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzniklé situaci (uzavření škol) Vám chceme poskytnout tyto důležité informace. Výuka bude probíhat formou "vzdělávání na dálku". Všichni vyučující budou zasílat žákům materiály k samostudiu. 

Samostudium bude probíhat dvojím způsobem. Vyučovací látku budou žáci 1. stupně s výjimkou 5.A získávat prostřednictvím e-mailových adres rodičů. Ostatní třídy školy (2. stupeň + 5.A) prostřednictvím systému Bakaláři. Žáci i rodiče otevřou pomocí svého hesla elektronickou ŽK a v sekci Komens - přijaté zprávy naleznou zadané úkoly od jednotlivých učitelů, které budou plnit. Doporučujeme plnit úkoly pomocí počítače a webového rozhraní, nikoliv pomocí mobilní aplikace, která má pouze omezené množství funkcí a proto není pro naše potřeby zcela dostačující.

Dále třídní učitelé budou průběžně informovat všechny rodiče prostřednictvím e-mailových adres o nově vzniklých událostech. Ke vzdělávání nabízíme interaktivní programy některých vydavatelství (viz odkazy).

Obě budovy školy budou pro žáky uzavřeny. Pro zákonné zástupce je škola otevřena pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 10:00 (sekretariát školy). V této době bude potvrzována žádost o ošetřovné.

V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na vedení školy.

Mgr. Bc. Hana Macková (mackova@2zsmb.cz) - ředitelka školy

Mgr. Bc. Simona Schwaningerová (schwaningerova@2zsmb.cz) - zástupce ředitelky školy

Odkazy na interaktivní materiály k samostudiu:

www.ucebnice-online.cz

WWW.MATYSKOVA-MATEMATIKA.CZ 

https://www.tvorivaskola.cz/

https://www.fraus.cz/

https://www.skolastenovice.cz/ucicttelka/

https://www.scio.cz/

Simona Schwaningerová | 16.03.2020 | Přečteno 498x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí