Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Změny v pedagogickém sboru

Změny v pedagogickém sboru

Vážení rodiče a milí žáci,

tak jako každý školní rok, i letos náš pedagogický sbor postihly změny. Ve většině škol dochází rok co rok k personálním výměnám. Někdo odchází a někdo nový zase přichází, je to zcela přirozený proces. U nás máme letos ty změny rekordně malé. A jaké to tedy jsou?

Začneme s odchody. Ty jsou celkem čtyři a ve většině případů jsou v podstatě ze stejného důvodu. Každý odchod byl vlastně s těžkým srdcem, a to vzájemně. První osobou, se kterou se již nebudeme v novém školním roce vídat, je lektor anglické konverzace BcA. Martin Lee. Martin u nás učil jeden rok a za ten rok se stal tak úspěšným, že ho žáci ocenili v anketě Amos jako nejoblíbenějšího učitele. Martin však má před sebou ještě jeden rok magisterského studia a jeho akademický rozvrh je natolik plný, že nešel skloubit s rozvrhem naším. Když k tomu připočteme ještě jeho dojíždení z Prahy, při kterém byl nucen vstávat již ve 4 ráno, aby stíhal výuku, bylo jasné, že toto dlouho vydržet nepůjde. Věříme však, že jednou, až Martin dokončí své studium a přestěhuje se třeba i blíže k našemu městu, se naše cesty ještě vzájemně protnou. 

Dalším odcházejícím je Mgr. Jan Havelka. Honza u nás učil dva roky. Byla to jeho první učitelská štace, a nevedl si v ní vůbec špatně. Do oka si padl zejména s budoucí 8.C, kde vzájemné sympatie vyústily v neoficální ocenění nejlepší učitel třídy. Honza však bohužel bydlí až v jedné malé vesničce za Jičínem, a tak po dvou letech každodenního dojíždění za mnou přišel, že se mu to neříká snadno, ale že kvůli úspoře času a nervů při cestování musí naši vzájemnou spolupráci vzdát. Nyní bude učit na škole v jeho milovaném Jičíně, kterou má od svého bydliště opravdu kousíček. Jako bonus navíc mu bude šéfovat jeho maminka, která tam vykonává funkci zástupkyně ředitele.

Třetí odcházející osobou je Bc. Petra Hlaváčová. Petra u nás učila čtyři roky. Převážně působila na prvním stupni, a to jako třídní učitelka v bývalé třídě 5.C. Petra, která je původní profesí zdravotní sestřička, za ty čtyři roky prokázala své kvality a získala si u svých žáků oblibu. Důvod proč končí, je opět prostý. Petra se rozhodla změnit svůj život a odstěhovala se až za Prahu. Sice si původně myslela, že dojíždět každý den zvládne a bude moci u nás zůstat, avšak ježdění dennodenně skrz Prahu v ranní špičce ji donutilo změnit názor. Když k tomu připočteme ještě dalších 100 km denně po dálnici, bylo rozhodnuto, že takhle to už dál nepůjde. Petra si našla v Praze novou školu, kterou má vlastně skoro za rohem.

Poslední odcházející osobou je legenda naší školy - Mgr. Jana Čichovská. Jana u nás učila neuvěřitelných 35 let! Za ta léta se zapsala nesmazatelně do paměti stovek žáků a desítek kolegů. Zde je důvod odchodu oproti ostatním odlišný, Jana totiž zamířila do zaslouženého a řádného důchodu. Svůj odchod avizovala již minimálně dva roky zpět a sama si ho podmínila úspěšným vyvedením svých žáků ze třídy 5.B. I za to, že ji její žáci nebyli lhostejní, jí patří všechna čest. Pokaždé, když školu opouští někdo, kdo s ní je dlouhá léta neodmyslitelně spjat, je to velká událost. S Janou jsme se tedy patřičně rozloučili nejen my, ale i žáci a jejich rodiče. Ještě mohu prozradit, jaké má Jana v nejbližší době plány. Kromě péče o svou maminku se chystá procestovat celý svět, přičemž vlastně oba důvody byly ty zásadní v rozhodování o tom, zdali se stane oficiálně "důchodkyní". My Janě přejeme mnoho krásných zážitků a budeme se těšit na její vyprávění při společných akcích školy.

Když už jsme si shrnuli všechny odcházející, musíme si představit také nové tváře. Logicky by se nabízelo, že když jsou čtyři odchody, budou i čtyři příchody. Tak tomu ale není. Zkonsolidovali jsme sbor a rozhodli se navýšit úvazky našim prověřeným a kvalitním pedagogogům. Příchází tak pouze dvě nové tváře. První z nich je Bc. Maria Krupichkova. Máša je Ukrajinka, která bude zastávat pozici učitelky anglické konverzace. Je totiž tak moc talentovaná na jazyky, že jsem ustoupil ze své zásady mít na anglickou konverzaci rodilého mluvčího. Když uslyšíte Mášu mluvit, z její češtiny nepoznáte, že není Češkou. Umí ale i mnoho dalších cizích jazyků, za všechny mohu zmínit třeba čínštinu, nemusím asi tak o jejím jazykovém talentu dále přesvědčovat. Výhodou Máši také je to, že u nás v minulosti již absolvovala pedagogickou praxi. Navíc v září dokončí své magisterské studium, a bude tak již plně aprobovanou učitelkou. Máša u nás také bude koordinátorkou pro žáky z ciziny, povede některé kroužky a jistě ji i využijeme při plánovaném partnerství s ukrajinskou školou.

Druhou novou tváří je Ing. Šárka Trojanová. Šárka k nám nastupuje jako učitelka anglického jazyka. Žila několik let v Indii, takže i to, kromě certifikátů, které dokládají její vysokou úroveň angličtiny, je velkým plusem pro naši školu s rozšířenou výukou jazyků. Další zajímavostí je, že Šárka patří k několika z nás, kteří jsme školu navštěvovali i jako žáci. Předpokládám tak, že ke škole bude mít i citový vztah. I když je to pro Šárku první zkušenost v roli učitelky na základní škole, úplným nováčkem ve výuce nebude. S lektorstvím angličtiny má totiž již bohaté a zajímavé zkušenosti. 

To je tedy ze změn všechno. Na závěr ještě dodám, že naše škola má momentálně 59 zaměstnanců, z čehož je 35 učitelek a učitelů. Tím jsem splnil svůj cíl, který jsem si před rokem při nástupu do funkce dal, a to snížit počet zaměstnanců pod 60 z původních 64. Dle mého názoru je lepší mít pevný a méně početný kolektiv kvalitních zaměstnanců s plnými úvazky, než mít mnoho zaměstnanců na částečný úvazek, či na pozicích, které škola nepotřebuje. Při předpokládaném nárůstu počtu žáků se v budoucnu navýšení počtu zaměstnanců zřejmě nevyhneme, ale nyní by to bylo zbytečné. Věřím, že náš kolektiv zaměstnanců Vám bude po celý následující školní rok ukazovat, co umí, a předvádět své oprávněné kvality. Již od prvního září se na Vás těšíme!

Matěj Povšík

Matěj Povšík | 23.08.2021 | Přečteno 626x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí