Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Návrat žáků do školy

Návrat žáků do školy

Vážení rodiče a milí žáci,

konečně nastala doba, kdy se budou moct vrátit žáci do školních lavic. I když to bohužel není ani zdaleka tak, jak bychom si to představovali. Jak to tedy bude?

Od pondělí 12. dubna mohou nastoupit žáci prvního stupně na tzv. rotační výuku. Vždy tedy bude jeden týden výuka ve škole a druhý týden výuka on-line. První týden nastoupí tyto třídy: 1.B, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A a 5.C. Zbylé třídy budou mít první týden on-line výuku a nastoupí další týden. Takto se to bude střídat až do odvolání. Bohužel s návratem do škol jsou spojená i různá nařízení, která musíme dodržet. S mnohými Vás vůbec nebudu zatěžovat, a postaráme se o ně sami, ale některá jsou opravdu zásadní. Jedním z takových nařízení je povinné testování žáků 2x týdně antigenními testy. Testování bude probíhat vždy ráno před výukou, a to v pondělí a ve čtvrtek. Žáci přijdou vždy do svých tříd, které fungují jako tzv. testovací místnosti. Dostanou testovací sadu, bude jim vysvětleno, jak se sami mohou otestovat, a pod dohledem třídního učitele test provedou. Pokud by náhodou test vyšel pozitivní, budou o tom ihned informováni zákonní zástupci a své dítě si převezmou. S pozitivním výsledkem je spojen i přesný postup, který mimo jiné zahrnuje i povinnou karanténu pro všechny osoby, které s pozitivně testovaným přišly v posledních dvou dnech do kontaktu. Toto se ale nikdy nebude týkat pondělí, vzhledem k tomu, že nebude moct ke kontaktu s ostatními v posledních dvou dnech dojít. Žáci naštěstí nemusí mít povinně respirátor, stačí chirurgická rouška. Všichni zaměstnanci školy, kteří přijdou do kontaktu s žáky, budou muset být také testováni 2x týdně, ti co nepřijdou do kontaktu se žáky, tak 1x týdně. Z tohoto testování jsou vyjmuti ti, kteří již mají druhou dávku očkování 14 dní za sebou. Ve škole budou platit všechna nakázaná hygienická opatření. Ve družině nebude docházet k prolínání tříd. Družina bude fungovat v plném režimu, vyjma ranního provozu v testovacích dnech (pondělí a čtvrtek). Obědy budou mít dané třídy vždy v týdnu osobní přítomnosti ve výuce přihlášeny. Nadále si mohou pro obědy docházet žáci, kteří jsou na on-line výuce. Žáci druhého stupně mají bohužel pouze on-line výuku, avšak žáci devátých ročníků mohou v případě zájmu docházet do školy na konzultace v počtu šesti žáků. Ostatní konzultace a doučování samozřejmě nadále pokračují.

Vážení rodiče, prosíme Vás o spolupráci, trpělivost a schovívavost. Z těchto opatření nemáme vůbec radost, ale musíme je respektovat a dodržovat. Snažíme se je proto provádět co nejpříjemněji a s co nejmenší záteží pro Vaše děti. Vydržme to prosím a doufejme společně, že se doba, kdy všechno bude směřovat k lepšímu a mnohá podivná opatření začnou postupně mizet, už nezadržitelně blíží. Ještě Vás prosím, abyste veškerou případnou absenci Vašich dětí omlouvali včas třídním učitelům.

Moc Vám předem děkuji!

Matěj Povšík

Leták o testování pro žáky
Leták o testování pro rodiče

Matěj Povšík | 08.04.2021 | Přečteno 565x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí