Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 5. 4. 2019 a v sobotu 6. 4. 2019.

Páteční zápis proběhne od 14 do 17 hodin, sobotní od 9 do 11 hodin.

Rodiče si mohou pro své dítě vybrat jakoukoliv školu, přednostně však budou děti přijímány do spádové školy, kam podle místa bydliště patří.

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší 6 let věku.

Děti, kterým bude šest od září do konce prosince 2019, mohou být přijaty na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

O odklad školní docházky musí rodič požádat ředitelku školy. K žádosti je nutné doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného nebo klinického psychologa.

K zápisu je nutný rodný list dítěte, občanský průkaz a v případě cizinců, kteří nejsou občany EU i doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn ve vestibulu obou našich budov a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům.

Odvolání můžete podat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Rádi Vás přivítáme na naší škole, těšíme se na Vás.

Kolektiv učitelů 2. ZŠ

Jana Čichovská | 08.02.2019 | Přečteno 71x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí