Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Učíme metodou CLIL

Učíme metodou CLIL

Metoda CLIL - Content and Language Integrated Learning (obsahově a jazykově integrované vyučování) představuje nový pedagogický přístup v celém vzdělávacím systému. Označuje se tak výuka nejazykového předmětu, při kterém se využívá cizí jazyk jako prostředek komunikace.Žáci si tak osvojují znalosti souběžně ve dvo jazycích - mateřském a cizím, v našem případě anglickém. CLILem budou v nadcházejícím školním roce vyučovat  p. učitelky Bílková, Tomsová, Hlaváčová, Pletková, Kofrová a Koutová v různých předmětech ve svých třídách.

Dané hodiny nebudou nahrazovat hodiny anglického jazyka ani  nebudou zaměřeny na zvládnutí anglické gramatiky. Jejich prostřednictvím by žáci měli získat větší jistotu v poslechu a vyjadřování v anglickém jazyce.

Blanka Bílková | 01.09.2019 | Přečteno 221x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí