Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Halloween v 1. B

Halloween v 1. B

V pátek před podzimními prázdninami jsme si zpestřili vyučování strašidelnými maskami.

Inspirovali jsme se svátkem Halloween, který se u nás sice neslaví, ale v rámci hodin angličtiny se seznamujeme i se svátky anglicky mluvících zemí. Nezapomněli jsme ani na naše Dušičky. Povídali jsme si o těchto dvou svátcích, dívali se na videa k oběma svátkům a samozřejmě nechyběly ani pracovní listy k danému tématu. V závěru vyučování jsme se sešli v tělocvičně dohromady s dalšími dvěma prvními třídami a společně jsme si zatančili. Nejlepší tři masky z každé třídy byly odměněny cenami. Velký dík patří všem rodičům, kteří ochotně napekli a nanosili výborné pohoštění pro všechny.

Marie Tomsová | 01.11.2019 | Přečteno 476x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí