Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

111 dní hájení

111 dní hájení

Vážení, dovolte mi touto částečně osobní formou shrnout uplynulé měsíce na naší škole. Již v 19. století se používal termín "100 dní hájení" po nástupu do funkce například u politiků, já si však nastavil číslo hezčí, konkrétně 111 dní. Za těchto prvních 111 dní ve funkci jsem chtěl splnit aspoň několik z mnoha cílů, které jsem si pro své funkční období vytyčil a deklaroval je v koncepci předložené zřizovateli. Co vše se tedy stihlo a povedlo?

Když jsem 1. července nastupoval do funkce a pomyslně si vyměnil ředitelskou židli s mou bývalou učitelkou přírodopisu a několik let již milou kolegyní Hankou Mackovou, přemýšlel jsem, jak to léto nejlépe zvládnout tak, aby škola byla na 1. září maximálně připravena. Ono také datum 1. července pro mne bylo velice překvapivé. Čekal jsem, že mne zřizovatel jmenuje až od 1. srpna, aby mohla paní ředitelka připravit předání školy a zařídit si všechny potřebné záležitosti. Nicméně zřizovatel rozhodl o tomto datu a já se tak vrhnul na první úkoly hned z počátku prázdnin. Červenec byl především o "předávání školy" a vyřizování dokumentů, což i díky tomu, že si s kolegyní Hankou Mackovou rozumíme, šlo velice snadno. Druhou půlku měsíce jsem si přeci jen dopřál 14 dní dovolené, kterou jsem měl již nějakou dobu naplánovanou. V srpnu jsem však již každý den trávil v práci a řešil úkol číslo jedna - sestavit úvazky a vytvořit rozvrhy. Něco, co se ve finální podobě může zdát někomu vlastně jednoduché, trvá ve skutečnosti dlouhé dny. Cíl byl takový, aby v den nástupu učitelů na přípravný týden, tedy 26. srpna, byla předložena "definitivní" podoba. To se povedlo, avšak opravdu definitivní to samozřejmě jako každý rok bývá, až když si každý učitel rozvrh prohlédne a sem tam ještě požádá o nějakou změnu, či přijde s návrhem výměny s kolegou. Povedlo se, a to především díky skvělé spolupráci několika dalších osob.

V srpnu se toho však také stalo mnohem víc, na což tu prostě není místo a délka článku by Vás unudila. Namátkově však vytáhnu pár důležitých kroků: 
 

 • Jmenoval jsem kolegyni Mgr. Marii Tomsovou zástupkyní pro 1. stupeň, což vedlo k potřebnému rozložení kompetencí a efektivnějšímu řešení stále narůstající agendy.
 • Školní dvůr se přes léto začal měnit v džungli, bylo tedy potřeba ho kompletně dát dohromady, s čímž nám pomohla firma Compag, která zajistila vysekání porostu, odtravnění ploch, odmechování stříšky a kompletní vyčištění a odvezení odpadu a výměnu rozbitého kontejneru (viz fotografie). Compag mi také vyhověl v žádosti o odvoz lavičky, která byla umístěna u plotu dvora a na které pravidelně přespávali feťáci a bezdomovci, kteří nám neustále znečišťovali prostory dvora a vzbuzovali veřejné pohoršení.
 • Vzhledem k tomu, že jsem poměrně velký detailista a jen tak mi nic neunikne, jsem prostě měl potřebu hodně věcí technického rázu zdokonalit, opravit a prostě celkově dát do funkčního i koukatelného stavu. To poznala především naše všestranně šikovná správkyně budov paní Týslová, která neustále ode mne dostávala připomínky o opravách a úpravách všech možných částí školy. Srpen tedy byl také ve znamení zdokonalování našich budov.
 • Úkolem v neposlední řadě bylo také připravit školu na "covidová" opatření a na situace, které mohou nastat a jak dnes už víme, tak také nastaly. I díky těmto přípravám se podařilo v podstatě všechny krizové situace zvládnout na jedničku, maximálně jedna minus.
 • Došlo také ke kompletní aktualizaci webových stránek, které jsou, včetně komunikace třídních učitelů s žáky a jejich rodiči, stále stěžejním místem poskytování všemožných informací napříč všemi součástmi školního života. Na webovkách mi opravdu záleží, a tak se je i nadále budu snažit udržovat na vysoké úrovni a plně aktuální.

V září se nám rozjel školní rok, na který jsme se těšili vlastně víc než kdy dřív. Někteří žáci, kteří na jaře nevyužili dobrovolného návratu do lavic, se vrátili do školy vlastně bez pár dní po půl roce. Očekávání tedy byla veliká, a my tak mohli rozjet i mnoho nových akcí a plánů. Nebáli jsme se spustit tandemy, kdy deváťáci uvedli do svých prvních dnů školy prvňáčky (viz fotografie). Nebáli jsme se rozdat přihlášky na značně rozšířenou nabídku kroužků a ani jsme se nebáli účastnit se dalších akcí, které ke školnímu životu patří. Bohužel však i přes naši nebojácnost nás zákeřně ze zálohy napadl covid, proti kterému jsme okamžitě nasadili veškeré dostupné prostředky a síly a začali s ním více než tři týdny dlouhou bitvu, kterou jsme my osobně dokonce i vyhráli, nebýt následné kapitulace vrchního velení. Nutno pro pořádek dodat, že naše nebojácnost rozjet mnoho akcí v žádném případě nevedla k průběžné negativní situaci, která se nám v září děla. Co ale třeba jsme v září stihli?

 • Několik preventivních akcí, které jsme nově zařadili do kompletně přepracovaného preventivního programu, který vytvořila naše nová preventistka Mgr. Veronika Brejchová. Mimo jiné i zajímavé přednášky policejního rady Mgr. Ondřeje Kubaly a třeba netradiční protidrogová přednáška mistra světa v BMX Dominika Nekolného (viz fotografie).
 • Teplé dny jsme využili k trávení přestávek na školním dvoře, kde si žáci mohli zahrát stolní tenis (viz fotografie). Také by byl hřích netrávit v tyto dny hodiny tělesné výchovy venku, zejména na Štěpánce, kde jsme stihli nejen zlepšovat svou fyzičku, ale také zahrát pár zápasů v různých sportech, v především na naší škole oblíbeném brännballu. Navštívili jsme i dopravní hřiště a knihovnu.
 • Uspořádali jsme důležité třídní schůzky a ve stejný den jsme i stihli zvolit v doplňovacích volbách chybějícího člena školské rady.

Na říjen bylo naplánováno opravdu hodně akcí, avšak současná situace, která pozastavila školní život, nám dovolila stihnout jen zlomek. Co to tedy všechno bylo?

 • Stihli jsme rozjet pestrou nabídku kroužků. Poprvé tak mohou děti docházet například na netradiční kroužky, jako jsou třeba fotografování či psaní všemi deseti. Věřím, že až bude situace příští rok příznivější, už tak pestrá nabídka se ještě více rozšíří.
 • Obnovili jsme školní časopis, do kterého se nadšeně jako člen redakce přihlásilo hned osm žáků. I přes nepřízeň osudu se však můžete na konci listopadu těšit na první číslo!
 • Máme nový sklad učebnic! Toto je věc, kterou jsem si bral hodně osobně. Vzhledem k tomu, že jsem od svého nástupu do školy v pozici učitele měl na starost výdej učebnic ze skladu, znal jsem jeho veliké slabiny. Zcela nevyhovující uspořádní starých a rozbitých regálů s nízkou nosností, plesnivé a špinavé stěny byly hlavním důvodem, proč jsem si toto vytyčil jako jednu z technických priorit pro začátek školního roku. Místo, kam chodili s učebnicemi kromě učitelů i žáci, bylo prostě celkově v žalostném stavu. Nyní máme vymalovaný, odplísněný, krásný, bytelný a komfortně sestavený sklad, kde se nejen vše vejde tak, jak má, ale postupem času se budou regály plnit i těmi nejlepšími a nejnovějšími učebnicemi na trhu (viz fotografie).
 • Mám rád ekologii a hlavně správné nakládání s odpadem. Bylo tedy jasné, že budu chtít pozvednout třídění v naší škole na vyšší level. Pořídili jsme proto mnoho nových nádob a dali je na všemožná místa, aby to prostě ti žáci i zaměstnanci měli se správným odhozením odpadu co nejlehčí. Nyní se tedy u nás dají najít desítky bytelných nádob nejen na plasty, papír a tetrapaky, ale dokonce máme i sběrné místo na sklo, kovy i baterie (viz fotografie). Plánujeme ekologické akce, nejen užitečné, ale i zábavné.
 • Spustili jsme on-line výuku striktně jen přes MS Teams, abychom zajistili co největší pohodlí a orientaci žáků a jejich rodičů ve veškerém učivu. Obrazová či zvuková výuka navíc probíhá z prostor školy, kam všichni zaměstnanci dochází, a nejsou tak doma. Školu jsme v rekordním čase zcela vybavili technicky do v rámci možností dosti přijatelných parametrů.

Délka článku mne již děsí, tuším, že mnozí to sem ani nedočtou, a ti co ano, řeknou si, proč toho tolik píši. Ve skutečnosti bych toho mohl napsat ještě mnohem víc. Ale to nejdůležitější musím napsat na samotný závěr. Chci totiž poděkovat všem svým 62 kolegyním a kolegům napříč celým školním spektrem. Děkuji jim, že mi v těch mých prvních 111 dnech tolik pomohli, a společně tak držíme školu i v této náročné době při životě. Děkuji všem našim učitelům, kteří se i na dálku snaží konat nejlépe, jak umí. Denně učí on-line a stále chodí do práce, ačkoliv slýchají od neznalé veřejnosti slova o tom, jak se zase flákají a mají volno... Každý náš žák i rodič však ví, že na naší škole to rozhodně není pravda. Jmenovitě si dovolím poděkovat svým zástupkyním Mgr. Bc. Simoně Schwaningerové a Mgr. Marii Tomsové, že mi jsou neustále užitečně k ruce. Určitě také musím poděkovat PhDr. Janě Horáčkové, Ph.D., která se v minulých týdnech statečně a úspěšně prala se suplováním tak, aby bylo nadále možné vést co nejlépe výuku i při vysoké absenci učitelů. Jistě také musím poděkovat své předchůdkyni Mgr. Bc. Haně Mackové, díky které jsem nepřišel do žádného "chaosu" a "bordelu" a o to víc jsem se mohl soustředit na potřebné záležitosti. Určitě je potřeba zmínit i technicko - hospodářské pracovnice, které to taktéž nemají lehké. Za všechny mohu uvést naší skvělou mzdovou účetní paní Mizerovou, která dle mého názoru na splnění všech povinností potřebuje pracovat tak 20 hodin denně a ona to stejně vždy každý měsíc ukázkově zvládne i v kratší době! A kdyby někdo chtěl dát lekci, jak zvládat hygienická opatření, měl by se podívat do naší jídelny. Vyšší level organizace, čistoty a celkové rychlé a dokonalé desinfekce všech jídelních prostor snad neexistuje, a to vše naše ženské z jídelny zvládají! Vlastně bych takto mohl zmínit ještě další a další jména, bylo by jich opravdu hodně, ale to by tento článek ještě nekončil. Doufám tedy, že mi to ostatní odpustí, pochvalu ale v letošním roce ještě jistě pocítí.

No a na ten úplný závěr samozřejmě musím poděkovat všem našim vzorným žákům, kteří se poctivě přihlašují do Teamsů a snaží se i v této době přijímat od nás nějaké ty znalosti a dovednosti a celkově spolupracují. Děkuji také jejich rodičům za pochopení a spolupráci. Rád bych Vás ujistil, že od listopadu bude vše zase skvělé a jako dřív, to bych Vám ale nejspíš neříkal pravdu. Co ale vím prakticky jistě, že tohle všechno nějak společně přežijeme, projdeme si tím špatným obdobím a nebude to tak dlouho trvat a začneme fungovat podobně jako v dobách, než začalo letošní jaro! Ještě jednou děkuji, přeji všem pevné fyzické i psychické zdraví a v co nejbližší době se na Vás těším zase na naší Dvojce!

Matěj Povšík

 

Matěj Povšík | 19.10.2020 | Přečteno 478x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí